گزارش تصویری روز چهارم نمایشگاه الکامپ ۲۰۱۸ (بخش دوم)

در ادامه روز چهارم نمایشگاه الکامپ بیست و چهارم، شاهد ارائه تیم‌ها در مسابقه الکام پیچ و برگزاری نشستی در مورد ارزشگذاری استارتاپ‌ها در غرفه شتابدهنده نوین‌تک بودیم.

شتابدهنده‌ها سازمان‌هایی انتفاعی هستند که از طریق اختصاص فضای کاری، سرمایه اولیه، آموزش، منتورینگ و شبکه‌سازی به استارتاپ‌ها کمک می‌کنند تا با سرعت بیشتری رشد کنند

درباره ما

اکوسیستم، رسانه ای برای اطلاع رسانی اخبار، رویدادها و نقد و بررسی استارتاپ ها، کسب و کارها و به طور کلی اکوسیستم کارآفرینی ایران است.همراهان ما